ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

06/03/2019

$

06/04/2019

$

06/05/2019

$

06/06/2019

$

06/07/2019

$

06/08/2019

$

06/09/2019

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

06/10/2019

$

06/11/2019

$

06/12/2019

$

06/13/2019

$

06/14/2019

$

06/15/2019

$

06/16/2019

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

06/17/2019

$

06/18/2019

$

06/19/2019

$

06/20/2019

$

06/21/2019

$

06/22/2019

$

06/23/2019

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi