ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

12/03/2018

$

12/04/2018

$

12/05/2018

$

12/06/2018

$

12/07/2018

$

12/08/2018

$

12/09/2018

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

12/10/2018

$

12/11/2018

$

12/12/2018

$

12/13/2018

$

12/14/2018

$

12/15/2018

$

12/16/2018

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

12/17/2018

$

12/18/2018

$

12/19/2018

$

12/20/2018

$

12/21/2018

$

12/22/2018

$

12/23/2018

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi