ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

08/12/2019

$

08/13/2019

$

08/14/2019

$

08/15/2019

$

08/16/2019

$

08/17/2019

$

08/18/2019

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

08/19/2019

$

08/20/2019

$

08/21/2019

$

08/22/2019

$

08/23/2019

$

08/24/2019

$

08/25/2019

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

08/26/2019

$

08/27/2019

$

08/28/2019

$

08/29/2019

$

08/30/2019

$

08/31/2019

$

09/01/2019

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi