ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

04/08/2019

$

04/09/2019

$

04/10/2019

$

04/11/2019

$

04/12/2019

$

04/13/2019

$

04/14/2019

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

04/15/2019

$

04/16/2019

$

04/17/2019

$

04/18/2019

$

04/19/2019

$

04/20/2019

$

04/21/2019

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

04/22/2019

$

04/23/2019

$

04/24/2019

$

04/25/2019

$

04/26/2019

$

04/27/2019

$

04/28/2019

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi