ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL PARATHINALOS

3 GUESTS

Ft²

$ / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

02/11/2019

$

02/12/2019

$

02/13/2019

$

02/14/2019

$

02/15/2019

$

02/16/2019

$

02/17/2019

$

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

02/18/2019

$

02/19/2019

$

02/20/2019

$

02/21/2019

$

02/22/2019

$

02/23/2019

$

02/24/2019

$

NEXT WEEK

DAY

PRICE

02/25/2019

$

02/26/2019

$

02/27/2019

$

02/28/2019

$

03/01/2019

$

03/02/2019

$

03/03/2019

$

WEEK PRICE

Room Services

Television

Private Bathroom

Wifi